Drift

Daglig drift optager 99% af din tid – bruger du tiden optimalt?

Daglig drift fylder al tiden men har du fokus på driftsoptimering?

Mødeplanlægning

Møder er ekstremt værdifulde, men udbyttet er oftest minimalt pga. manglende struktur. Teil Advisory kan give dig værktøjerne til driftsoptimering så dine møder ikke er spild af tid, men giver værdi for dig og alle medarbejderne.

Logistik

Er dine logistik opgaver optimerede? Pris er en vigtig parameter, men dit setup og dit valg af samarbejdspartnere skal også tage hensyn til leveringssikkerhed, sammenhæng med andre IT-systemer, samt brugervenlighed. Lad Teil Advisory bistå dig når du skal vælge og optimere dine logistikløsninger.

Ressourceplanlægning

Har du overblik over dine ressourcer, er der stor svind i værktøj, skal alle bruge varebilerne samtidigt osv. En overset disciplin i virksomheder er styring af ressourcerne – Teil Advisory kan hjælpe dig med at få overblikket og en god daglig styring.

IT-netværk og sikkerhed

Hele driften er efterhånden 100% afhængig af IT-netværket og det kræver gode internetforbindelser, men også høj sikkerhed. Teil Advisory kan være med til at sikre begge dele i valg af den rette leverandør som sikrer dig driftsoptimering.

Stå ikke alene med din driftsoptimering.