Mål-Strategi-HandlingsPlanen

Vækst din virksomhed til Next Level med det succesfulde program fra Teil Advisory

Teil Advisory guider dig igennem alle 3 levels af Mål-Strategi-HandlingsPlanen

Med Teil Advisory kan du vækste til Next Level med det kundetilpassede program i Mål-Strategi-HandlingPlanen.

2 ud af 3 strategier fejler fordi man springer den tunge forretningsanalyse over og undervurderer den efterfølgende svære implementeringsproces

Med forløbet guider Teil Advisory dig igennem ALLE 3 levels, der sikrer dig en succesfuld implementering af en ny strategi, som får dig i mål med dine planer:

Forløbet med Mål-Strategi-HandlingsPlanen
 1. Forretningsanalyse, der kortlægger din virksomhed (udført af Teil Advisory)
 2. Strategiproces, hvor vi fastlægger målene og strategien for at nå dem (workshops faciliteret af Teil Advisory)
 3. Implementeringsforløb, der sikrer at strategien kommer ud i virksomheden og løbende justeres (supporteret af Teil Advisory)

Level 1: Forretningsanalysen er fundamentet

Forretningsanalyse af din virksomhed er omfattende, men Teil Advisory sørger for den del

Det er nemt at sætte ambitiøse mål og store visioner, samt at vælge en strategi man finder passende. Men hvis det ikke hænger sammen med virkeligheden så er der dømt fiasko.

Du skal have fuld indsigt i din virksomhed og dine omgivelser for at træffe de rigtige beslutninger. Det sørger Teil Advisory for med forløbet Mål-Strategi-HandlingsPlanen. Programmet sikrer at du får en fuld Forretningsanalyse, der indeholder:

 • Dataanalyse af hele din økonomi og forretning (hvor tjener du penge)
 • Markedsanalyse (hvor er mulighederne for at tjene penge)
 • Ressource analyse (hvad har du af ressourcer)
 • Værdikæde analyse (hvilke sammenhænge er der i virksomhedens værdiskabelse og flows)

Et forløb over 5 uger hvor du giver Teil Advisory information, men involveres minimalt og i stedet fokuserer på den vigtige daglige drift.


Level 2: Strategiproces hvor planen laves i fællesskab

Flere workshops og involvering for at finde frem til virksomhedens vision, mål og nye strategi

I en effektiv række af workshops guides du og din virksomhed igennem strategiprocessen:

 • Workshop 1: Vision og mål fastlægges med baggrund i dine drømme og virksomhedens muligheder (Forretningsanalysen)
 • Workshop 2: Hvad skal der til at nå målene? Overordnet brainstorm og de første veje til målene findes
 • Workshop 3: Detaljeret plan for at nå målene.
 • Teil Advisory udarbejder endelig detaljeret Handlingsplan, som kan bruges i det daglige
 • Launch og kick-off sammen med medarbejderne

Dette forløb varer 7 uger, hvor du er i gode hænder hos Teil Advisory. Forløbet sikrer involvering af alle relevante personer fra din virksomhed, hvilket skaber en bro til level 3.


Level 3: Den svære implementeringsproces

Den svære implementeringsproces bliver succesfuld når Teil Advisory er med i hele forløbet

Det er først nu at arbejdet med den nye strategi begynder, men daglig drift og gamle vaner vil hurtigt tage over.

Derfor supporterer Teil Advisory i denne svære proces:

 • De første 2 måneder: Teil Advisory afholder statusmøder hver 2. uge med ledere og relevante medarbejdere
 • De efterfølgende 7 måneder: Teil Advisory afholder månedligt Management møde

Implementeringsprocessen sikrer

 • Konstant opfølgning på Handlingsplanen – følger vi planen og når vi delmålene?
 • Dialog med organisationen – er alle med?
 • Temperaturen på markedet – vigtige reaktioner fra kunder, konkurrenter og marked?
 • Justering af Handlingsplanen – korrigering af kursen hvis nødvendigt

Hvilket LEVEL vil du på?

1) ANALYSIS

35.000

DKK


LEVEL 1:
Forretningsanalyse

Omfattende analyse af din virksomheds nu-situation indeholdene:

+ Dataanalyse
+ Markedsanalyse
+ Ressource analyse
+ Værdikæde analyse


Ingen kørselstillæg på Fyn
Fortrolighedsaftale


5 ugers forløb

2) STRATEGY

70.000

DKK


LEVEL 2:
Mål-Strategi-HandlingsPlanen

Detaljeret Handlingsplan til at gennemføre din nye strategi, som indeholder:

+ LEVEL 1 Forretningsanalyse
+ Vision
+ Mål
+ Strategi
+ Handlingsplan


Ingen kørselstillæg på Fyn
Fortrolighedsaftale


+7 ugers forløb

3) EXECUTE

8.000

DKK/MND


LEVEL 3:
Fuldt forløb

Udvikling, implementering og eksekvering af din nye Mål-Strategi-HandlingsPlan

+ LEVEL 1 Forretningsanalyse
+ LEVEL 2 Mål-Strategi-HandlingsPlan
+ Kick-off
+ Implementeringsmøder
+ Management møder


Ingen kørselstillæg på Fyn
Fortrolighedsaftale


1 års forløb/binding

%d bloggers like this: