10 største fordele ved et advisory board (eller bestyrelse)

Strategisk rådgivning på bestyrelsesniveau er ikke kun for store virksomheder, men bidrager positivt for alle ejerledede SMV’er – også din virksomhed. Selvom virksomheder med en bestyrelse eller et advisory board klarer sig bedre end dem uden, så er det alligevel kun 6% af ejerledede anpartsselskaber som har en bestyrelse1. Det er overraskende lavt og iContinue reading “10 største fordele ved et advisory board (eller bestyrelse)”