Din strategi fejler 2 af 3 gange

Uanset om det korrekte antal er 40, 60 eller 80% at en strategi fejler, så er det ekstremt højt. Det er på trods af, at strategiprocesserne er mange, involverer topledelsen og kræver mange ressourcer. Slutresultatet viser sig dog ofte at være spild af tid i bedste fald. I værste fald at føre til strategiske fejlbeslutninger med fatale resultater til følge.

Der er mange årsager til at en strategi ikke ender i succes for din virksomhed. Nedenstående er fremhævet de 3 vigtigste årsager til at en strategi fejler for SMV-virksomheder.

1) Tro eller Viden

Du skal have styr på dine data inden du laver en strategi

De fleste ledere vil gerne gå direkte i gang med at definere en ny strategi. “Jeg kender jo godt min virksomhed og mit marked” hører man ofte fra ejerlederen. Selvfølgelig med rette, da du ofte har startet virksomheden op fra bunden og kender både produkt, kunder og dine medarbejdere.

Man bygger jo ikke et nyt hus uden at have undersøgt undergrunden først

Men det er en farlig start på en ny strategi. Man bygger jo ikke et nyt hus uden at have undersøgt undergrunden først. Verden ændrer sig og dermed kan gammel viden i dag være falske forudsætninger.

En god strategiproces starter derfor altid med en grundlæggende Forretningsanalyse, som belyser 4 områder:

 1. Dataanalyse, der helt præcist viser hvor du tjener penge (kunder og produkter) og hvad der skal til for at tjene pengene
 2. Markedsanalyse, der viser muligheder og trusler i de markeder du er på, og også gerne vil være på
 3. Ressource analyse, der viser dine vigtigste nuværende ressourcer (mennesker og maskiner), samt styrker og sårbarheder
 4. Værdikæde analyse, der viser sammenhængen mellem de 3 øverste – hvor du skaber værdien for dine kunder (nu-situationen) og muligheder/trusler for fremtiden.

Selvom de fleste gennemgår disse 4 trin i en strategiproces, så bliver det ofte kun overfladisk. Det efterlader stor risiko for, at du tager beslutninger på helt forkert grundlag.


2) Ingen sammenhæng

Der skal være sammenhæng mellem det overordnede mål og din handlingsplan

Det er helt klart sjovest at brainstorme og udforme nye mål og strategier. I selve hjertet af strategiprocessen er der oftest fuld fokus fra ejerleder (og konsulenter). Det flyver først med gule sedler og ideer, som følges op af store visioner og mål. Endelig formuleres det i et flot strategidokument.

Den første fejl i denne proces er, at den ofte frakobles fra Forretningsanalysen. Virksomhedens ressourcer og markedets interagering med den overses og undervurderes. Der mangler ofte et reality-check med nu-situationen, og reaktioner fra kunder, konkurrenter, medarbejdere og leverandører glemmes helt.

Den anden fejl i processen er, at medarbejderne udelades fra strategiarbejdet.

Den anden fejl i processen er, at medarbejderne udelades fra strategiarbejdet. De behøver ikke være med i hele forløbet, men at inkludere dem i dele af den har 2 klare fordele:

 1. Du får den rigtige indsigt i nu-situationen fra dine medarbejdere
 2. Du får forståelse og involvering fra starten, og dermed større chance for engagement i implementeringen

En strategi starter oftest med et visionært mål og slutter med en kort handlingsplan. Den tredje fejl i processen er, at de 2 ofte ikke hænger sammen. Mens mange taler om visionær ledelse og andre er fortalere for resultatorienteret ledelse (mål-handling-resultater), så vil jeg anbefale en kombination.

Gennemgå BÅDE en Top-Down proces og en Bottom-Up proces for at finde mål og delmål

 • Visionær ledelse: Vi mennesker elsker det simple og af den grund alene er det nemmest at styre efter et enkelt mål. Samtidig skal målet både være ambitiøst og opnåeligt. Når det er defineret (og medarbejderne købt ind til det) er det nemmere at lede visionært.
 • Resultatorienteret ledelse: Vi mennesker er også drevet af belønninger og ved konstant at have delmål at sigte efter hver dag, er der mulighed for konstant at opnå målene.
 • Kombination: Vi skal have et fælles stort mål/vision at arbejde efter (giver også en mission), men samtidig skal målet brydes ned i mange delmål, som alle leder hen til målet. Jeg anbefaler at man i processen med at finde målene gør 2 ting:
  1. Involvér medarbejderne – også i at finde det store mål og budgetterne. Skaber indsigt, involvering og motivation, og oftest bliver du overrasket over medarbejdernes ambitionsniveau.
  2. Gennemgå BÅDE en Top-Down proces og en Bottom-Up proces for at finde mål og delmål, samt stien derhen. Dermed sikrer du at begge hænger sammen.

Den fjerde fejl i processen er en undervurdering af afhængigheden af verdensøkonomien. Hvis dit produkt i bund og grund er afhængig af f.eks. den tyske økonomi (hvis du sælger komponenter der i sidste ende bruges i den tyske storindustri), så kan du ikke bare planlægge vækst uden at tage hensyn hertil.


3) Den svære implementering

Fuld fokus under implementeringen ellers vil din strategi fejle

Når det intensive forløb med at udarbejde en ny strategi er overstået skal den launches. Det sker ofte med konfetti og PowerPoint shows. Nu er arbejdet endelig overstået! Men med den indstilling er det helt sikkert at din nye strategi fejler.

Implementeringen af en ny strategi er den største, mest tidskrævende og vigtigste fase i hele strategiprocessen.

Selv hvis du har haft medarbejderne involveret i strategiprocessen, så vil din strategi fejle hvis du undervurderer implementeringsfasen. Implementeringen af en ny strategi er den største, mest tidskrævende og vigtigste fase i hele strategiprocessen.

En succesfuld implementering kræver:

 1. Involvering af medarbejderne i dele af strategiprocessen
 2. Kick-off/launch der begejstrer, men samtidig forklarer hvorfor og hvordan
 3. Dialog med hele organisationen for at sikre, at medarbejderne har forstået og følger handlingsplanen, samt at ledelsen følger med i virkeligheden
 4. Kontinuerlig opfølgning på handlingsplanen, for at sikre vi er på rette spor
 5. Føling med markedet, som oftest er reaktioner fra kunder og konkurrenter
 6. Justering af handlingsplanen undervejs

Har du svært ved at komme i mål (eller i gang)?

Teil Advisory tilbyder et skræddersyet forløb, hvor du kommer i mål med din nye strategi. Via Mål-Strategi-HandlingsPlanen udarbejdes en ny vision, en passende strategi og en handlingslingsorienteret plan. Efterfølgende følges du i 9 måneder så implementeringen lykkes. Læs mere her.


Vil du læse mere om årsager til at en strategi fejler?

Der er skrevet mange ledelsesartikler omkring årsagerne til at en strategi fejler. Der er mange årsager og ovenstående er ikke fyldestgørende. Hvis du vil læse mere om emnet kan jeg anbefale følgende links til artikler:

STÅ IKKE ALENE med din strategiproces

Leave a Reply

%d