Skal din strategi virke? Så skal den op på væggen i en one-pager

Strategy one-pager på kontorvæggen

Hvorfor skal din strategi være på 1 side?

Kan din virksomheds strategi være på kun 1 side?

Ja, det kan den og det SKAL den?

Der er mange fordele ved at koge strategien ned til kun 1 side, men vi skal forblive konkrete og holder os til 2:

De 2 største fordele ved strategi one-pager

#1 Du skal finde KERNEN i din strategi

Når du skal begrænse dig til kun 1 side, tvinger det dig til at frasortere alt det uvæsentlige. Det er en utrolig svær proces, for i den netop overståede strategiproces, har du fået beskrevet alt det væsentlige for din virksomhed. Men i den proces er du også endt op i lange beskrivelser og mange punkter.

De fleste strategier starter med lange formuleringer af mission, vision og værdier. Herefter følger tunge analyser (herunder en lang SWOT-analyse), adskillige fokuspunkter, omfattende formulerede strategier og endelig en meeeeget lang handlingsplan inklusiv 50 KPI’er.

Misforstå mig ikke – den strategiske proces er stadig ekstrem vigtig!

Ingen kigger i gamle strategidokumenter - de samler støv og mister deres værdi sekundet efter de er skrevet

Ingen kigger i strategidokumentet efter det er lavet!

Men jeg kender ikke nogen, der 3 måneder efter en afsluttet strategi workshop, finder strategidokumentet frem igen. Ingen kigger i strategidokumentet efter det er lavet!

Det er nu du skal skære helt ind til benet. Alt overflødigt skal fjernes og tilbage skal stå kun det mest vigtige – KERNEN af din strategi.

#2 Du FØLGER din strategi når den er synlig

I en strategiworkshop står alt klart. Men blot et par måneder senere er det meste glemt. Igen har daglig drift fuld fokus, og det er nu der er stor fare for, at du tager beslutninger, som er i modstrid med din strategi.

De fleste ledere begår nemlig den fejl, at de fokuserer deres tid på det forkerte. Det kan være at jagte nye kunder fra en målgruppe, som reelt ikke betyder noget. Det er der som sådan ikke noget galt i, bortset fra at tiden går fra kunder i den vigtige målgruppe.

Mange ledere fokuserer deres tid på ting som er forkerte og i modstrid med virksomhedens strategi

De fleste ledere begår den fejl, at de fokuserer deres tid på det forkerte

Med en strategi one-pager på din opslagstavle, bliver du konstant mindet om det vigtigste. Det er især dit mål/vision, de vigtigste målgrupper, dine fokusområder og din prioriterede handlingsplan.

Det tager lidt tid at lave en god one-pager, når du skal skære så meget fra. Men tiden er godt givet ud. Din strategy one-pager kan du se på hver dag. OG DET ØGER CHANCEN FOR AT DU FØLGER STRATEGIEN! Dårlig eller manglende implementering og opfølgning på en strategi, er nemlig en af de mange årsager til at en strategi fejler 2 af 3 gange.


For store og små (også iværksættere)

Iværksætteren og ejerlederen af den mindre virksomhed vil helt sikkert tænke “jeg ved hvad der er vigtigt, jeg kender min virksomhed, og jeg har ikke en stor strategirapport”. Samtidig vil CEOs i store virksomheder sige “vores strategi er alt for kompleks til at være på 1 side – vigtig information vil blive glemt”.

Men det er forkert. ALLE virksomheder skal kunne samle det mest vigtige på KUN ÉN SIDE.

Både de store og de små virksomheder har nemlig (også) en tendens til at flakke rundt, miste fokus og tage beslutninger der konflikter med den overordnede strategi og målet.

Så jo, du kan også få din strategi ned på én side. Det kræver lidt arbejde at skære ind til benet.

(Små) Kom i gang selvom du ikke har en strategi

Har du ikke en strategi så lav en one-pager alligevel, og lad den være din første strategiplan. Det tvinger dig til at se på dine mål på lang og kort sigt. Du vil derefter tænke over hvordan du kommer derhen. Dermed kommer du frem til hvad du skal fokusere på.

“Flere kunder” er dog ikke nok. Forhold de til hvilke kunder du vil have flere af (tjener mest på og nemmest at få), og hvordan du får fat i dem. Husk at holde fast i de nuværende kunder, og glem så de øvrige potentielle kunder. Hold øjnene på bolden og én kamp ad gangen. Mangler du en coach til at sparre med så er der også en løsning her.

(Store) Komplekst kan også gøres simpelt

Vi er helt enige om, at der er mange delmål, delstrategier, KPI’er osv. for en større virksomhed. Vi er også enige om at de alle er vigtige. Men derfor skal du stadig have din strategi på en one-pager! Som et supplement. Det nemlig ikke enten-eller.

En one-pager med virksomhedens strategi er et rigtig god ledelsesredskab og giver dig overblikket

En one-pager er et rigtig godt ledelsesredskab, og giver dig netop det du har brug for som leder – OVERBLIKKET

En one-pager er et rigtig godt ledelsesredskab, og giver dig netop det du har brug for som leder – OVERBLIKKET. Du skal stadig have alle dine delplaner (marketingstrategi, sourcingstrategi, salgsstrategi osv.), som du kan gå i dybden med.

Men det er netop når du fokuserer på en af delstrategierne, f.eks. en ny marketingkampagne, at du skal huske den overordnede strategi. Konflikter den med det overordnede mål/strategi? Skulle du bruge ressourcen på noget andet, der får dig hurtigere/billigere til målet? Et kig op på din overordnede strategi one-pager fastholder dit fokus på det vigtigste.


Indhold til din strategi one-pager

Nu starter den svære proces. For du starter med at vælge hvilke elementer der skal med på din one-pager, og dermed også hvilke som IKKE skal med. Jeg har lavet mange one-pagers og ikke 2 er ens. Det afhænger altid af situationen og virksomheden.

En solo-selvstændig kan godt undvære værdierne på sin one-pager, men det bør en virksomhed, der af afhængig af sine ansatte, have med. En produktionsvirksomhed bør have de væsentligste fremtidige investeringer med (forudsætning for at nå målene), mens en SMV i vækst bør have sine vigtigste USP’er med (Unique Selling Points).

Din strategi på en strategy one-pager

Must haves på din strategi one-pager

Der er dog nogle elementer som altid bør være på din strategi one-pager og gerne i denne rækkefølge:

> Mission – Dit og virksomhedens “hvorfor” (formål)

De fleste mission statements er alenlange, og i deres iver på at fange essensen, ender de med at være intetsigende. Find den ene korte sætning som fanger essensen. Det kan godt være jeres slogan.

> Vision – Din ledestjerne, drøm og ambition

Hvad er det som du og dermed virksomheden stræber mod? World domination, slå konkurrenten, tidlig pension… Hvis du har ét overskyggende mål så skriv det her. Gerne formuleret så det er motiverende for dig og dine ansatte. Det skal kunne omskrives til 1-3 måltal, som der stræbes efter i fremtiden (7-10 år). Visionen skal være ambitiøs, lidt drømmende og samtidig relativ opnåelig/realistisk for at være motiverende.

> Mål

Her bliver det meget konkret og håndterbart når det er målene der skrives på din one-pager. Det er typisk omsætning, DB (dækningsbidrag) og overskud som er de definerede mål i en strategiplan. Skriv dem kortfattet og tilføj gerne udgangspunktet, f.eks. Omsætning (2023>2026): 4mio > 7mio.

> Målgrupper/Kundegrupper/Segmenter

Du bør have delt dine kunder op i mindst 3 (max 8) grupper. Hermed kan du se forskelle og ligheder og især få fremhævet hvilke kundegrupper der er VIGTIGST. Analysen forud for din strategi skal vise dig hvilke kunder der er størst på både omsætning og indtjening. Samtidig skal den analyse vise dig

 • Hvilke kunder/kundegrupper du er AFHÆNGIG af (Cash Cow)
 • Hvilke kunder/kundegrupper der har størst potentiale for VÆKST (Stjerne)

Det er vigtigt at prioritere din tid rigtigt og en segmentering/opdeling af dine kunder kan hjælpe dig med det. En måde at klassificere sine segmenter i (altså hvilke du skal fokusere på) er at bruge Boston Consulting Group Matricen (BCG).

Jeg gennemgår ikke modellen her (læs i stedet om den her), men fremhæver at du skal fokusere på 2 typer af kundegrupper. Dine Cash Cows er dem du tjener pengene på i dag og ikke kan undvære. Glem dem endelig ikke! Stjernerne er din fremtid. Det er kundetyper hvor din fremtidige indtjening skal komme fra.

> USP’er – dine unikke salgspunkter

Fordelen ved at skrive dine USP’er på denne one-pager er, at du får KUNDEN frem og i centrum. Hvad er det vigtigste for kunden og dit produkt i fællesskab? Og det skal fremhæves så du ikke glemmer det.

> Fokus

Det er faktisk den vigtigste blok og her at din STRATEGI kommer frem. Det er din prioriterede liste af HVAD du skal fokusere på. Jeg har i eksemplet med vilje skrevet Cash Cow øverst. Rigtig mange glemmer at fokusere på de nuværende kunder. De er guldet og skal have top opmærksomhed. Hvad skal du gøre for at beholde dem?

I din strategi skal du huske at fokusere på hvad du allerede har - dine kernekunder

Rigtig mange glemmer at fokusere på de nuværende kunder. De er guldet og skal have top opmærksomhed

Herefter kommer så typisk de nye stjerne kunder du gerne vil have ind i din forretning. Hvis du ønsker at vækste på flere segmenter må du også prioritere her. Hvilke er vigtigst og i hvilken rækkefølge vil du strategisk prioritere dem.

> Forudsætninger

Det er ekstremt nemt at sige “vi skal vækste på dette område”. Men har du kapaciteten og ressourcerne til det? Det er vigtigt at du får skrevet de vigtigste forudsætninger ned for at du kan nå dine mål. Det er typisk:

 • Reinvesteringer for at klare nuværende niveau (gamle maskiner skal skiftes)
 • Opgraderinger og nye investeringer for at klare væksten (software investeringer, nye maskiner, nye lokaler mv.)
 • Ansættelser for at kunne vækste. Både varme og kolde hænder

> Handlingsplan

Hvilke skridt (handlinger) skal du tage og hvornår skal du tage dem? Det skriver du ned i kort form i din handlingsplan, som i dette tilfælde er delt op i 3 år. Her bør du samtidig have de vigtigste måltal pr. år, som du kan referere til.


Hvordan skal du skrive kortfattet?

Du kan stadig beholde dine lange tekster, f.eks. dit mission statement på din hjemmeside, din lange liste med værdier på medarbejdertavlen og dit omfattende strategidokument. Men på din one-pager skal du skære helt ind til benet. Det er svært men ikke umuligt.

Har du et godt beskrivende slogan? Ja, så er det oftest bedst at bruge. Ellers så tag fat i dit mission statement. Herefter kører du en proces igennem, hvor du hver runde skærer 1 sætning væk. Tilbage vil stå din vigtigste sætning. Omskriv den eventuelt, hvis der mangler en væsentlig ting. Og så omskriv den lige en gang til. Fjern alle overflødige ord. Sidste øvelse: Skriv 2 ord med stort – det er dine vigtigste ord.

Nedenstående er eksempel på hvordan en mission kan omskrives. Her har jeg lånt et mission statement fra Odense Marcipan og så kørt processen igennem. Sidste boks rammer kernen og er skåret helt ind til benet. Det får ikke alt med, men det fanger essensen af Odense Marcipan.

Skriv din lange mission om og få den ned på en kort sætning - her et eksempel på processen
Oprindelige mission statement fra Odense Marcipan og så bearbejdet som eksempel

Digitalisér strategien – lav et dashboard

Aktivér din strategi og følg med hele tiden. Det kan du også gøre smart hvis du bygger din strategi one-pager ind i dit primære ledelses-dashboard. Efterhånden som du bruger digitale værktøjer i din hverdag (som ERP/økonomisystem, CRM/kunde- og kundeservicesystemer), har du nok et Dashboard der samler dine nøgletal.

Det kan i alle tilfælde anbefales. Og her kan du bygge dit nye strategi dashboard, hvor du kombinerer faste tekster og elementer, med de mere dynamiske tal. Så er du på daglig basis opdateret på hvor langt du er fra dine mål. Samtidig bliver du mindet om alt det væsentlige, når du ser op på boardet.

Hvis du f.eks. bruger Hubspot eller lignende CRM system, kan du lave et dashboard hvor følger antallet af kunder/omsætning i hvert segment. I samme dashboard tilføjer du så nogle tekst bokse med den faste tekst.

Du kan også bruge en software, der henter data fra flere kilder, og samler i ét dashboard. Der er flere af den slags, som f.eks. Dashboard.nu, Geckoboard.com, eller Cascade.


Lav flere one-pagers

Det er ikke kun strategien der kan være på en 1 side. Det kan også din Sales Best Practice og Kundeservice Guidelines – dem har jeg tidligere lavet sammen med ansatte i de respektive afdelinger. Det kan virkelig også anbefales.

Faktisk kan der laves en one-pager til alle afdelinger/jobfunktioner i virksomheden. Du skal fremhæve det vigtigste for den enkelte afdeling.

Inspiration til andre one-pagers (med lidt eksempler på indhold):

 • Sales Best Practice (målgrupper, kundetyper, beslutningsproces, USP’er, pitch, indvindinger og argumenter)
 • Økonomi Guidelines (deadlines og årshjul, ansvarsfordeling, faktura/rykkerprocedure)
 • Kundeservice Guidelines (mål for svartider, værdier, kundetyper, surveys)
 • Marketing Best Practice (målgrupper og kanaler, nøgletal, årshjul, funnel, USP’er)
 • HR Best Practice (værdier, årshjul, rekrutteringsstrategi)

Kom i gang – download gratis skabelon til din første Strategi One-Pager

Jeg laver selv mine one-pagers i PowerPoint og du er velkommen til at få en fil du selv kan bruge. Filen inkluderer et tænkt eksempel fra Teil Advisory, og så en tom SKABELON på side 2. Du kan selv ændre indholdet efter dit behov, hvilket jeg også gør.

Der er ikke en one-size-fits-all. Men nu har du en skabelon at starte på, og ellers kan du google på “one-pagers” for mere inspiration til både indhold og det grafiske.

Så snart du har tilmeldt dig nyhedsbrevet “SMV i Vækst” (og confirmed) modtager du et link til filen. Du kan altid afmelde dig nyhedsbrevet. Bare rolig – det er ikke et salgs nyhedsbrev. I stedet giver jeg inspiration og viden til iværksættere og virksomhedsledere i SMV’er – det er min mission at I IKKE SKAL STÅ ALENE.


Har du husket de 3 vigtigste

I forhold til din strategi så husk lige at få de 3 vigtigste med:

 1. FAKTA/TAL på nuværende situation (hvilke kunder/målgrupper tjener du penge på, DB, DG, Nulpunktsomsætning, ABC-analyse mm.)
 2. De reelle VÆKSTmuligheder for vækst hos de målgrupper du jagter (markedsundersøgelse og konkurrentanalyse)
 3. Dine afhængigheder/forudsætninger (RESSOURCER & MEDARBEJDERE) for at vækste og beholde nuværende status

Hvis du IKKE VIL STÅ ALENE så få en sparringspartner med på vejen.

STÅ IKKE ALENE med strategien

Leave a Reply

%d